ilacbilimi.com

Fırat Kalkınma Ajansı Destekleri

firat-kalkinma-ajansi-destekleri

, “Fırat’ın Gücüyle Geleceğe…” sloganıyla 14 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Malatya’da bulunan Ajans’ın sorumluluk alanına dahil olan iller Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’dir.

Ön Bölgesel Gelişme Planı çalışmalarına devam eden Fırat Kalkınma Ajansı TRB1 Bölgesi için katılımcılık esasına göre ilgili ulusal ve bölgesel kalkınma planlarıyla uyumlu, 2010-2013 yıllarını kapsayan bölge planı hazırlanmıştır. Bölge Planı ile bölgenin paydaşlarca daha iyi tanınması, ortak hedefler ve uygun politikalar belirlenmesi, değişen koşullara daha kolay uyum sağlanması, katılımcı demokrasi kültürünün geliştirilmesi, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki önceliklerin uyumlaştırılması, farklı idari birimlerde ve illerde bulunan aktörlerle bir bölge planı etrafında daha kolay sinerji yaratılması ve bölgenin üstün olduğu alanların belirlenerek uzmanlaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Kuruluşundan itibaren vizyonunu “Bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle ülkemizin gelişmesine ilham kaynağı olan bir kalkınma ajansı olmak” olarak belirlemiş olan Ajansın önümüzdeki dönemde en büyük hedefi TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için gereken plan, program ve araçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulamaktır.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın sağladığı destekler ve destek programlarını aşağıda bulabilirsiniz.

2011 Yılı Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı

2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı

Bir önceki yazımız olan KOBİ'lere 30 Milyon Avro'luk Destek başlıklı yazımızda Ab hibeleri, Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ve Avrupa Yatırım Fonu hakkında bilgiler verilmektedir.

Şu an okuduğunuz bu yazı o kadar çok sevildi ki, tam olarak 839 defa görüntülenmiş.
Kalkınma Ajansından Teknoloji Polis Eğitim Merkezi Projesine Destek

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesinin hazırlamış olduğu “Teknolojik Polis Eğitim Merkezi” projesine kalkınma ajansı desteği geldi. Ülkemizin güvenliği için çalışan polislerimizin görevini daha iyi yapması ve daha iyi imkanlar sunulması için teknolojik alanda daha fazla olanak sunma amacındaki TEK-PEM projesi gerçekleştirildi. Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2011 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklediği proje […]

firat-kalkinma-ajansi-destekleri

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ‘na ait detaylı bilgi ve başvuru şartlarını aşağıda bulabilirsiniz. Son Başvuru Tarihi :  30 Ocak 2012 Destek Kapsamındaki İller : Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Program Bütçesi : 40.000 Tl – 400.000 Tl Kimler Başvuru Yapabilir? : 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede […]

firat-kalkinma-ajansi-destekleri

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 2011 Yılı Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı ‘na ait detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Son Başvuru Tarihi : 30 Ocak 2012 Destek Kapsamındaki İller : Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Program Bütçesi : 30.000 Tl  - 300.000 Tl Kimler Başvuru Yapabilir? : KOBİ tanımına uygun işletmeler, Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve kooperatifleri, Destek Sözleşmesi […]

dogu-marmara-kalkinma-ajansi-destekleri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. Doğu […]

Yorum Yaz
Ad Soyad:
Yorum: